บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พ.ศ.2540
ผลิต Filter (ไส้กรองเครื่องจักร,รถยนต์)
สวัสดิการ
  • Overtime
  • Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำกัด
346 หมู่ที่ 12 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 10170
เว็บไซต์: www.gis.co.th
ใช้งานแผนที่