บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พ.ศ.2540 ผลิต Filter (ไส้กรองเครื่องจักร,รถยนต์)
สวัสดิการ
 • Overtime
 • Bonus
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำกัด
  346 หมู่ที่ 12 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 10170
  เว็บไซต์: www.gis.co.th
  ใช้งานแผนที่