บริษัท นากาโอะ แอลทีบี ทัวร์ จำกัด ( NAGAO LTB TOUR )
บริษัทเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2539 ในนามบริษัท นากาโอะ โอเค ทัวร์ เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น บริษัท นากาโอะ แอลทีบี ทัวร์ จำกัด ในปี 2552 บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นากาโอะ แอลทีบี ทัวร์ จำกัด ( NAGAO LTB TOUR )
66 อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ถ. สุขุมวิท 21 ชั้น 14 ห้อง 1404 10110
เว็บไซต์: www.thaihotelbank.com