บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 15 ปี ดำเนินธุรกิจในการผลิตตู้สัญญาณและ shelter ที่ทันสมัยด้านโทรคมนาคมที่สามารถควบคุมการใช้งานตามสภาพภูมิอากาศภายใต้นวัตกรรมทางวิศวกรรมเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO 9001 สามารถผลิตตามแบบและประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามที่ลูกค้าต้องการ ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย prefabricated shelter, outdoor enclosure, รถ RDU (rapid deployment unit) ชนิดต่างๆ , sun shelter เหล่านี้เป็นต้น ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าด้านระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียใต้, ตะวันออกกลางและบางส่วนของแอฟริกา ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AEC โดยเรามีบริษัทในเครือฯ อีก 5 บริษัท ที่รองรับธุรกิจที่ครบวงจรทางด้านการให้บริการระบบโทรคมนาคม
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง (สำหรับตำแหน่ง Manager up) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่งที่ต้องเดินทาง) - ค่าสึกหรอรถยนต์ (บางตำแหน่ง) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% - ประกันสังคม - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ประกันชีวิตกลุ่ม - เงินทำขวัญบุตรกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลืองานคนในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนกู้ยืม - ทุนฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
52/1 หมู่ที่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ใช้งานแผนที่