ออกแบบและรับสร้าง โรงงานสำเร็จรูป
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีเอสอาร์ แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
101/459 ม.4 ถ.รัตนาธิเบศร์ 11000
เว็บไซต์: www.tsrplanningcon.com
ใช้งานแผนที่