บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพรมแผ่นคุณภาพสูง ส่งออกต่างประเทศและได้รับการรับรองคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
สวัสดิการ
•\tประกันชีวิตกลุ่ม •\tประกันสุขภาพ – ตรวจสุขภาพประจำปี •\tรถรับ – ส่ง •\tโบนัส •\tชุดพนักงาน •\tกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •\tค่าอาหาร ค่ากะ •\tNew Year Party/Outing •\tTraining & Development Program
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/117 ม. 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.interface.com