เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการทางการเงินอื่นๆ มากกว่า20ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน
สวัสดิการ
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ลาพักร้อนประจำปี
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และคู่สมรสเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.grouplease.co.th
ใช้งานแผนที่