เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการทางการเงินอื่นๆ มากกว่า20ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - ลาพักร้อนประจำปี - ทุนการศึกษาบุตร - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และคู่สมรสเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.grouplease.co.th
ใช้งานแผนที่