JobThai
บริษัท ไม้ แอนด์ เมฆ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านโรงแรม จึงต้องการคนที่มีความสามารถที่พร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับเรา
- มีโบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม
zero position th
บริษัท ไม้ แอนด์ เมฆ จำกัด
318 หมู่ 12 20150