ดำเนินงานมากว่า 30 ปี โดยให้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางถนน เรามุ่งมั่นพัฒนาบริษัทโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้น
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
  • - เครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัด
189 ซอยอ่อนนุช 46 10250
เว็บไซต์: www.fareast.co.th
ใช้งานแผนที่