บริษัท พีลาทัส จำกัด
ทำธุรกิจ ขนส่ง ทางเรือ และ รถ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีลาทัส จำกัด
191/6-9 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก 10110