บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
ให้บริการส่งข้อมูลข่าวสารกฎหมายบัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจส่งให้สมาชิกทางอินเตอร์เน็ต จัดฝึกอบรมสัมมนาและด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ ,กิจการกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายภาษีและกฎหมายธุรกิจ
สวัสดิการ
ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานและโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.nukbunchee.com
ใช้งานแผนที่