ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทาง สะพาน, เขื่อน, งานโยธาทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 118 หมู่ที่ 6 41000