บริษัท เอสทีเอ็น เคมิึคอล(ประเทศไทย)จำกัด.
เป็นตัวแทนจำหน่ายขายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มตัวทำละลาย (Solvent) โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ทำให้ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีระบบจัดการที่มีมาตราฐานสูง
Benefits
-โบนัสประจำปี -ประกันสังคม -สวัสดิการแต่งงาน ลาบวช -อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสทีเอ็น เคมิึคอล(ประเทศไทย)จำกัด.
เลขที่ 69/5 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกเอ ชั้น 6 ห้อง 2 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Directions
รถประจำทาง , BTS
See Map