บริษัท โอ.เอม.เอส. คาร์โก้ จำกัด บริการขนส่งและจัดส่งเอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร พัสดุ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะตำแหน่ง)
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
  • - คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
  • - เบี้ยขยัน
  • - OT(เฉพาะตำแหน่ง)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเอ็มเอส คาร์โก้ จำกัด
อาคาร OCS.House 679/9 ซอย 7 ถ.ลาดพร้าว 10900
เว็บไซต์: www.ocs.co.th
ใช้งานแผนที่