บริษัทคาไซเท็คซี จำกัด จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2007 เป็นผู้นำทางด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทเครือข่ายอีกกว่า 33 ประเทศทั่วโลก ต้องการบุคคลกรที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา
Benefits
1. รถรับ-ส่งบริษัท 2. ข้าวฟรี 3. ค่าอาหาร 4. ชุดยูนิฟอร์ม 5. โบนัส ปีละ 2 ครั้ง (หรือตามผลประกอบการ) 6. เบี้ยขยันรายเดือน 7. เบี้ยขยันประจำปี 8. เบี้ยขยันพิเศษ (สำหรับพนักงานรายวัน) 9. ค่าทักษะ (สำหรับพนักงานรายวัน) 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. ค่ากะ (สำหรับพนักงานรายวัน) 12. ค่าเบรค (สำหรับพนักงานรายวัน) 13. เงินช่วยเหลือวันเกิด 14. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 15. ค่าชำนาญงาน (สำหรับพนักงานรายวัน) 16. สวัสดิการงานมงคล และงานอวมงคล 17. ค่าความร้อน (เฉพาะบางแผนก) 18. ค่าคลอดบุตร 19. ตรวจสุขภาพประจำปี 20. เที่ยวประจำปี กีฬาสี และงานเลี้ยงประจำปี 21. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มในเวลาทำงาน 22. อื่นๆ ตามกฏหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
136,137 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
See Map