บริษัท เพ็ชรฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด
บริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า ให้บริการห้องเย็นเก็บสินค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพ็ชรฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด
14 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ใช้งานแผนที่