กลุ่ม บริษัท ในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ผู้ผลิต อุตสาหกรรม น้ำตาลทราย รายใหญ่
สวัสดิการ
โบนัส เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
24 อ.เอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต 10400
เว็บไซต์: www.tis-sugar.com
ใช้งานแผนที่