บริษัท เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส จำกัด
เปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2541 ดำเนินธุรกิจงาน Service High Pressur Water jet , Catalyst loading ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และงานสร้าง และซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger , Cooler , Fin Fan
สวัสดิการ
ประกันสังคม ชุดฟอร์ม สวัสดิการต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส จำกัด
42/2 หมู่ 2
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ใช้งานแผนที่