องค์กรทางธุรกิจที่มุ่งมั่นในการ สร้างสรรค์วิจัยและ พัฒนา เพื่อการผลิต จำหน่าย และบริการวัตถุดิบและส่วนผสมสำหรับธุรกิจและ อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้า แป้งผสม ซอส ส่วนผสมเพื่อการปรุงแต่งกลิ่น รส และ ส่วนผสมและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยรักงาน (เฉพาะตำแหน่งงาน)
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • 4. รถรับส่ง บริษัทฯ-มหาชัย
  • 5. สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน
  • 6. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  • 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 8. โบนัส
ติดต่อ
บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
33/6 หมู่1
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.arcadiafoods.co.th
ใช้งานแผนที่