บริษัท พันยา เทค จำกัด
บริษัท พันยา เทค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อกันยายน 2553 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตหูฟังและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของหูฟังเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก หลากหลายตำแหน่ง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจต้องการความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้ ความสามารถเข้าทำงานกับบริษัทของเรา
สวัสดิการ
- ค่าแรงวันละ 300 บาท พนักงานรายวัน - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน เดือนละ 300 , 400 , 500 บาท - มีชุดยูนิฟอร์ม - ค่าอาหารวันละ 25 บาท - ค่ารถ-ค่าเดินทางวันละ 15 บาท - ค่าทักษะฝีมือ 20 ,40 60 บาท/วัน - ทำงาน จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พันยา เทค จำกัด
104/3 ม.17 ถ.เทพารักษ์ กม.24.5
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่