โรงแรมระดับ 3 ดาว 358 ห้อง และ ดูแลขายพื้นที่ของตลาดแอร์พอร์ตพล่าซ่าซึ่งอยู่ติดกัน จำนวน 360 ล็อค
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มหามงคลกิจ จำกัด
85/66 หมู่ 7 10540
เว็บไซต์: www.thaiairportplaza.com