บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด
บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัด เป็นร่วมหุ้นระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกับกลุ่มแอกซ่าซึ้งเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งทางด้านการจัดการบริหารสินทรัพย์และการเงินของโลก
สวัสดิการ
- คุณวุฒิท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ - รายได้ต่อเดือน30,000 - โบนัสทุกไตรมาสและโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด
191/13-14 ม.3 ถ.ลำลูกกา (คลอง4) 12150