JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปโลหะ
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง, ชุดยูนิฟอร์ม, อุปกรณ์ความปลอดภัย, ค่าอาหาร - ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม - เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
60/6 ม.3
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.ssscth.com