บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด เป็นบริษัทเปิดใหม่ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี ประกอบกิจการฉีดชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป , พ่นสี, เลเซอร์ และปั๊มชิ้นส่วนโลหะ
สวัสดิการ
 • - เครื่องแบบพนักงาน 2 ชุด / ปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เบี้ยขยัน 500 - 700 บาท ได้รับตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน
 • - อาหารกลางวันฟรี (กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่จ่ายค่าอาหาร 30 บาท/วัน)
 • - กรณีเข้ากะค่าอาหารกะ 20 บาท
 • - ค่าอาหาร OT 20 บาท / วัน
 • - รถรับส่งพนักงาน อำเภอท่าเรือ , อำเภอบ้านแพรก ,สระบุรี
 • - ค่าเดินทาง 35 บาท / วัน (กรณีไม่ขึ้นรถรับส่ง)
 • - ค่ากะ 50 บาท / วัน
 • - เงินของขวัญในวันเกิด 50 บาท
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานกรณีงานฌาปนกิจ (พนักงาน, บิดา, ,มารดา)
 • - OT
 • - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - การปรับค่าจ้างประจำปี
 • - ฝึกอบรมเสริมทักษะ, พัฒนาความรู้
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท
 • - อื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด
30 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230