นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านปัญญา
เป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2547สมาชิกในหมู่บ้านบริหารจัดการ โดยเลือกตั้งเข้าบริหารมีพนักงานทั้งหมด 90 คน
Benefits
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านปัญญา
204 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
See Map