บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ และบริการทุกขั้นตอน จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งภายในและนอกประเทศ จนถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตกระดาษใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
110/4 ม.4
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000