KS Product And Service Co., Ltd.
นำเข้าสารเคมีและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ มาจัดจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • 1.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 2.ประกันชีวิต
  • 3.อุปกรณ์ประจำกาย
  • 4.รถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
KS Product And Service Co., Ltd.
23/92 ม.2
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.ksproduct.co.th
ใช้งานแผนที่