บริษัท โทลี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โทลีแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตถาดพลาสติกเพื่อบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผ่านการรับรองคุณภาพจาก (BVQI) ISO9001 : 2000
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โทลี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
70/2 ม.9 13210
เว็บไซต์: www.tolipackaging.com