บริษัท ดับเบิ้ลคลิ๊ก อาร์คิเทค จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลคลิก อาร์คิเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการงานด้านงานออกแบบ และวางผัง งานสถาปัตยกรรม ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างสรรค์ งานออกแบบสถาปัตยกรรมระดับมืออาชีพ ให้เป็นที่แพร่หลาย ในวงกว้าง โดยให้บริการงานด้านงานออกแบบ และวางผัง งานสถาปัตยกรรม ทั้งงานสถาปัตยกรรมเพื่อพักอาศัย, เพื่อการพานิชย์ ครอบคลุมรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ดังนี้ อาคาร สำนักงาน อาคารเพื่อการพานิชย์ อาคารสรรพสินค้า โรงแรม และรีสอร์ท อาคารด้านศาสนา อาคารเพื่อพักอาศัย บ้านส่วนตัว Type of services provided include: Project study Site analysis Law and regulation analysis Programming Master planning Architectural design
สวัสดิการ
เงินเดือนออกตรง, ประกันสังคม, โบนัส, ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดับเบิ้ลคลิ๊ก อาร์คิเทค จำกัด
ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 12220
เว็บไซต์: www.doubleclick-architects.com