บริษัท วีบีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เกียวกับประตู หน้าต่าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วีบีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
897 อาคารกำธร ชั้น 1 10120
เว็บไซต์: www.vbh.co.th