บริษัท วีบีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เกียวกับประตู หน้าต่าง
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
บริษัท วีบีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
897 อาคารกำธร ชั้น 1 10120