ร้านสำราญบาร์ & เรสเตอร์รอง
ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยให้บริการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดืมที่ถูกต้องตามกฏหมายและศิลธรรม
สวัสดิการ
  • 1.เงินล่วงเวลา (OT)
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ค่าตอบแทนต่างๆๆตามกรณี(เงินอุดหนุน )ค่าเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาล (เป็นต้น)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านสำราญบาร์ & เรสเตอร์รอง
371 ม.14 40000