JobThai
บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ส่งออกสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัด
58/1 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000