มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นศูนย์วิจัยและบริษัท ทางด้านพลังงาน และที่ปรึกษาพลังงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน มีที่พักฟรี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ม.ราชมงคลธัญบุรี
  ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
  เว็บไซต์: www.rmutt.ac.th
  วิธีการเดินทาง
  เส้นรังสิต นครนายก ที่ตั้ง คลองหก