บริษัท อินโนแวลลู จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร โดยเน้นสิ่งพิมพ์ระบบ Inkjet ด้วยเครื่องพิมพ์รายละเอียดสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในงานออกแบบ ผลิตสื่อต่างๆ ตามความต้องการ เริ่มตั้งแต่ออกแบบ การประกอบติดตั้ง และยังมีการออกแบบตกแต่ง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และขณะนี้ทางบริษัทฯ ขยายธุรกิจจึงต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าทำงานล่วงเวลา(OT) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโนแวลลู จำกัด
255/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.innovalue.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่านสาย 68, 140, 141, 142, 147
ใช้งานแผนที่