บริษัท ห้องอาหารชงโค จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอาหาร เปิดบริการมา 2 ปี และกำลังต้องการบุคลากรเพื่อขยายงาน
สวัสดิการ
มีส่วนแบ่งจากการขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ห้องอาหารชงโค จำกัด
133 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 10400
เว็บไซต์: facebook/eighteen fiftytwo