ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเอวันเลช
ประกอบกิจการโรงงานปักและฉลุลูกไม้ โรงงานปั่นด้าย โรงงานตัดและเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานทำผ้าโสร่ง
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - เงินโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเอวันเลช
เลขที่ 514 , 516 , 518 10100
เว็บไซต์: www.avon-lance.com