บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ
ที่ปรึกษาโครงการ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้องการรับเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เพื่อขยายกิจการ
สวัสดิการ
  • + ประกันอุบัติเหตุ
  • + เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • + สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
  • + ตามที่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่