บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน เพื่อขยายกิจการ
สวัสดิการ
+ ประกันอุบัติเหตุ + เงินช่วยเหลือต่างๆ + สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด + ตามที่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่