JobThai
บริษัทญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โทวา เด็งกิ (ไทย) จำกัด
591 อาคาร UBC II ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.towadenkithai.com