เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โรงงานผลิตท่อยาง (Rubber Hose) ทนแรงดันระดับกลางและระดับต่ำในอุตสาหกรรมรถยนต์ จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ค่าครองชีพ 1,500บาท/เดือน, เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน, ค่ากะ, ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน150,000บาท/คน/ปี, ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตรรวมกันไม่เกิน7,000บาท/ปี
  • บริการรถรับ-ส่งพนักงาน(สายอยุธยา, สะพานใหม่, คลอง6, สายคลอง2, หินกอง (สระบุรี))
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินช่วยเหลือการสมรส
  • เงินช่วยเหลือคลอดบุตรคนแรก
  • เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • (ยกเว้นพนักงานชั่วคราวจะไม่ได้รับสวัสดิการดังกล่าว)
4 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
TRIAL NEW PARTS
pinlocation
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้าง
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Facility Engineer
pinlocation
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
N/A
3. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วางแผน PART CONTROL.
pinlocation
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
10,000
4. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
PE.POTOTYPE ASSISTANT CHIEF/CHIEF.
pinlocation
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
157/4 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-902-700-2
แฟกซ์: 035-902-703
เว็บไซต์: www.ittc.co.th
ใช้งานแผนที่