บริษัท พลาสแมค เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการและจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ - เก่า และอุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ - โบนัส (ทุกปี) - ยูนิฟอร์ม (ฟรี) - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - หอพัก (ราคาพิเศษ) - ***หยุดทำการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์*** - พักร้อนประจำปี - ระบบฝึกอบรมการขาย - รางวัลพิเศษท่องเที่ยวต่างประเทศ - คอมมิชชั่น - Incentive - ประกันสุขภาพ (กลุ่ม) สามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน ประมาณ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากเป็น รพ.ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำบิลมาเบิกได้ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับช่างเทคนิค - ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ โดยมีจำนวนวันพักร้อนดังนี้ ปีที่ 1 จำนวนวันพักร้อน 6 วัน / ปี ปีที่ 2 จำนวนวันพักร้อน 7 วัน / ปี ปีที่ 3 จำนวนวันพักร้อน 8 วัน / ปี ปีที่ 4 จำนวนวันพักร้อน 9 วัน / ปี ปีที่ 5 จำนวนวันพักร้อน 10 วัน / ปี หลังจากนั้นทุก ๆ 5 ปี ได้จำนวนวันพักร้อนเพิ่มขึ้น 1 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลาสแมค เทรดดิ้ง จำกัด
35/99 หมู่ 2 ถ.เอกชัย
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.plasmac.co.th
ใช้งานแผนที่