บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทของนักลงทุนชาวญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ Lead Frame สำหรับ IC Semiconductor , Transistor และ Connector ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ กระตือรือร้น คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าร่วมทีมงาน
We are Japanese owned company and BOI promoted factory for IC , TR Lead Frame , Terminal and Base. Now the company is seeking additional candidates to work at Ayutthaya Factory the qualification as following position.
สวัสดิการ
 • -โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • -ค่ารักษาพยาบาลปีละ 12,000 บาท ครอบคลุม บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร
 • -วันทำงาน 254 วัน/ ปี
 • -วันลาพักผ่อนประจำปี 6-14 วัน
 • -วันลาหยุดพิเศษ (วันเกิด)
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -รถตู้รับ-ส่งพนักงาน
 • -เครื่องแบบพนักงาน พร้อมสวัสดิการซัก-รีด
 • -สันทนาการ
 • -สัวัสดิการสมรส
 • -ค่าคลอดบุตร
 • -ประกันชีวิต
 • -ประกันอุบัติเหตุ
 • -ค่าครองชีพ
 • -เบี้ยขยัน
 • -รางวัลความเพียรและอายุการทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1/57 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ใช้งานแผนที่