บริษัท กรีนสตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจค้าส่งผลิตภัณฑ์นาโน โดยส่งให้บริษัทต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนสตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
132/19 ซอยพระรามหก 35 10400