บริษัท รุ่งนิรันดร์ การช่าง จำกัด
ทำเครื่องอัตโนมัติทดแทนแรงคน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบียขยัน
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • ที่พักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งนิรันดร์ การช่าง จำกัด
68/26 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ กล.2 หมู่ทิพวัล 1 10270
ใช้งานแผนที่