บริษัท นัสโก้ ซานิทารี่แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด.ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทสุขภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ NASCO ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2536 มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำผสานกับการออกแบบรูปสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับการใช้งาน ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ภายใต้การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 มอก. ฯลฯ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงาน จึงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยันประจำไตรมาส 2. เงิน Insentive ประจำเดือน/ตำแหน่งงาน 3. กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. งานเลี้ยงประจำปี 6. การอบรมสัมนาภายในและภายนอกสถานที่ประจำปี 7. เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว
ติดต่อ
บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
141 หมู่ 11
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: http://www.nasco.co.th
ใช้งานแผนที่