โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีชื่อย่อว่า รสจ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Education Section of Chantaburi Diocese ใช้ชื่อย่อว่า E.S.C.D. เป็นกลุ่มโรงเรียนภายใต้เจ้าของเดียวกัน คือสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งมีพระสังฆราชซิลวิโอสิริพงษ์ จรัสศรีป็นประมุขสูงสุด ในปัจจุบันบริหารงานโดยผ่านทางพระสงฆ์ ซิสเตอร์และฆราวาสในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและครูใหญ่ตาลำดับั มีโรงเรียนในกลุ่มดังนี้1. ดาราสมุทร ศรีราชา
2. ปํญจทรัพย์ ดินแดง
3. ปรีชานุศาสน์
4. วัฒนานุศาสน์
5. คริสตสงเคราะห์
6. ดาราจรัส
7. เทวรักษ์
8. ศรีหฤทัย
9. ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
10. ปัญทรัพย์ มีนบุรี
11. ชุมชนพัฒนา
12. ดาราสมุทร สระแก้ว
13. สันติภาพ
14. ประชาสงเคราะห์
15. ยอแซฟพิทักษ์ เนอสเซอรี่
16. มารีย์เนอสเซอรี่
17. อันตนเนอสเซอรี่
18. ดาราสมุทร อรัญประเทศ
19. อนุบาลโสตพัฒนา
สวัสดิการ
  • - ค่าสอนพิเศษ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินสะสม
  • - ประกันสังคม
  • - อาหารกลางวัน
  • - ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
8/36 ถ.สุขุมวิท
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.escd.or.th
ใช้งานแผนที่