บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการ ผลิตชิ้นส่วน โลหะและชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแม่ อยู่ที่จังหวัด นากาโน ประเทศญ๊่ปุ่น
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - ค่ากะ - อาหารกลางวันฟรี / ทำโอมีค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Sanko Co., Ltd.
เลขที่ 488 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 2
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.sko.co.jp