โรงเรียนบุญจิตวิทยา ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้ว เป็นเวลา 56 ปี ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญจิตวิทยาตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง บนถนนสุขุมวิท โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 120 กิโลเมตร, ห่างจากอำเภอศรีราชาประมาณ 7 กิโลเมตรและมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา 1 กิโลเมตร
สวัสดิการ
  • รายละเอียดสวัสดิการ มีดังนี้
  • - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต)
  • - เงินทดแทนกองทุนครู( ในตำแหน่ง ครู)
  • - ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่)
  • - อาหารเช้า อาหารกลางวัน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าการศึกษาบุตร
  • - ค่าช่วยเหลือบุตร
  • - บุตร ไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • - อาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
12 หมู่ 2
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.boonjit.ac.th
ใช้งานแผนที่