Pal Tech (Asia) Co., Ltd.
บริษัทเป็น Trading เปิดบริษัทเมื่อปี พ.ศ 2547 เป็นบริษัทญี่ปุ่น ทำเกี่ยวกับกระดาษ และนำเข้าถุงข้าว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ยูนิฟอร์ม - ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pal Tech (Asia) Co., Ltd.
14/116 หมู่ 7 อาคารพีรพงษ์ ถนนเลี่ยงเมือง 11120
เว็บไซต์: www.matai.co.jp