PSR ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD.
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ THAI YAZAKI BCC PHELPDODGE จรุงไทย ท่อร้อยสาย PANASONIC NIPPON PAT ARROW รางและอุปกรณ์ติดตั้ง KJL SC STEELCITY สวิตท์ปลั๊ก Panasonic Btcino Schneider Haco
สวัสดิการ
-เงินประจำปี -ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี -ประกันสังคม -ชุดพนักงาน -เงินช่วยเหลือประกอบพิธีต่างๆ -เงินช่วยค่าที่พัก -เบี้ยขยัน -ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง หรือ ออกงานภาคสนาม) -ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง) -ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PSR ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD.
37/14-15 ถนนราชพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.psrelectricsystem.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 89
ใช้งานแผนที่