บริษัท พี. พี. ซี. อุตสาหกรรม จำกัด
บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - บ้านพัก - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเดินทาง วันทำงาน - ทุกตำแหน่ง ไม่เข้ากะ - ทำงาน 08.00 -17.00 น. ถ้าทำงานหลัง 17.10 น จะคิดเป็นเป็นโอที สอบถามเส้นทาง มาสัมภาษณ์งาน ติดต่อ 02-9088751-3
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี. พี. ซี. อุตสาหกรรม จำกัด
226,228,230,232 ซอยอ่อนนุช 17
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.ppcfactory.co.th