บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (TREND VG3 Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยเป็นบริษัทในเครือ บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ www.thairath.co.th ,SMS ไทยรัฐ,ดิจิตอลมีเดีย ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียง บริการ ข่าวในด้านต่างๆ ในเชิงธุรกิจพาณิชย์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีชื่อเสียงที่รู้จักกันทั่วไปคือ"ไทยรัฐออนไลน์" เรามุ่งมั่นที่จะเสนองานข่าวที่มีคุณภาพ แม่นยำ และฉับไว รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพ 3. โบนัสตามผลประกอบการ 4. ค่าเกียรตินิยม 5. ค่าภาษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
เลขที่ 1 อาคาร 12 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต 10900
เว็บไซต์: www.thairath.co.th